فیکس ابزار لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
آچار ترکمتر نوربار TTi100 مدل 13440 رنج 20 – 100 نیوتن متر درایو 3/8 اینچ آچار ترکمتر نوربار TTi100 مدل 13440 رنج 20 – 100 نیوتن متر درایو 3/8 اینچ 4890000 4890000
آچار ترکمتر نوربار TTi50 مدل 13659 رنج 8 – 50 نیوتن متر درایو 1/2 اینچ آچار ترکمتر نوربار TTi50 مدل 13659 رنج 8 – 50 نیوتن متر درایو 1/2 اینچ 4750000 4750000
آچار ترکمتر نوربار مدل TTi50 13658 گشتاور 8 -50 نیوتن درایو 3.8 اینچ آچار ترکمتر نوربار مدل TTi50 13658 گشتاور 8 -50 نیوتن درایو 3.8 اینچ 4650000 4650000
حدیده برقی 2/5 – 6 اینچ کله ببری (تایگرهد) با گارانتی معتبر حدیده برقی 2/5 – 6 اینچ کله ببری (تایگرهد) با گارانتی معتبر 73500000 73500000
لوله خم کن هیدرولیک دستی 1/2-2 مدل HHW-2J لوله خم کن هیدرولیک دستی 1/2-2 مدل HHW-2J 10550000 10550000
لوله خم کن دستی رومیزی فشارقوی 10–25 میلیمتر HHW25 لوله خم کن دستی رومیزی فشارقوی 10–25 میلیمتر HHW25 6550000 6550000
آچار ترکمتر نوربار 20-1 نیوتن متر مدل TTi20 کد 13640 درایو 3/8 اینچ آچار ترکمتر نوربار 20-1 نیوتن متر مدل TTi20 کد 13640 درایو 3/8 اینچ 4550000 4550000
گوشی داخل گوش چهار پله الوکس نارنجی Elvex گوشی داخل گوش چهار پله الوکس نارنجی Elvex 9800 9800
گوشی داخل گوش اسفنجی بندی یووکس Uvex سبز فسفری گوشی داخل گوش اسفنجی بندی یووکس Uvex سبز فسفری 18000 18000
آچار ترکمتر نوربار مدل TTi20 13285 درایو 1/4 اینچ آچار ترکمتر نوربار مدل TTi20 13285 درایو 1/4 اینچ 4550000 4550000

66491582 021