پرسش درمورد محصول نشت یاب گازهای قابل اشتعال روتنبرگر مدل ROTEST Electronic 3 (#19105)

سلام اگر بوی گاز و بنزین (مواد قابل اشتعال)در فضای سربسته باشد قابل تشخیص است با دستگاه ممنونم