فیکس ابزار لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
جک روغنی 100 تن گیج دار مگا MEGA مدل MGD-100 جک روغنی 100 تن گیج دار مگا MEGA مدل MGD-100 46300000 46300000
جک روغنی هیدرولیکی 50 تن مگا MEGA مدل BR50 جک روغنی هیدرولیکی 50 تن مگا MEGA مدل BR50 8730000 8730000
جک روغنی 40 تن مگا MEGA مدل BR40 عمودی و افقی جک روغنی 40 تن مگا MEGA مدل BR40 عمودی و افقی 7530000 7530000
جک روغنی 20 تن مگا MEGA مدل BR20 عمودی و افقی جک روغنی 20 تن مگا MEGA مدل BR20 عمودی و افقی 3620000 3620000
جک روغنی 30 تن مگا MEGA مدل BR30 اسپانیا جک روغنی 30 تن مگا MEGA مدل BR30 اسپانیا 4650000 4650000
جک روغنی 25 تن مگا MEGA مدل BR25 عمودی و افقی جک روغنی 25 تن مگا MEGA مدل BR25 عمودی و افقی 4353000 4353000
جک روغنی هیدرولیکی 10 تن مگا MEGA مدل BR10 جک روغنی هیدرولیکی 10 تن مگا MEGA مدل BR10 2435000 2435000
جک روغنی هیدرولیکی 15 تن مگا MEGA مدل BR15 جک روغنی هیدرولیکی 15 تن مگا MEGA مدل BR15 3132000 3132000
جک روغنی عمودی و افقی 8 تن مگا MEGA مدل BR8 جک روغنی عمودی و افقی 8 تن مگا MEGA مدل BR8 2240000 2240000
جک روغنی 5 تن مگا MEGA مدل BR5 عمودی و افقی جک روغنی 5 تن مگا MEGA مدل BR5 عمودی و افقی 1870000 1870000

66491582 021